Het verbinden van aarde en lucht, materie en geest  zal je een wijder perspectief opleveren.  

 

Het beeld "Dragers van Verre" in het Amsterdams Westerpark, symbool van multi-etnische karakter van de stad.

Onbekendheid met elkaars cultuur leidt soms tot vooroordelen. Een vooroordeel

is een mening  die niet berust op feitelijke kennis, maar op een ongegronde mening.

 

Bron: "Wereld wijs", Handboek basisvorming HAVO/VWO.